ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาววีริยา แก้วมีศรี (ปูเปรี้ยว)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 30
อีเมล์ : ffyhujjj@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เอ็มวี ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานรายเดือน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 99/9ม.8ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 มิ.ย. 2559,20:00 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.103.99


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล